ANBI

Voor het kunnen laten sporten van kinderen zijn wij voor een groot gedeelte afhankelijk van sponsoring en donaties.
Uw persoonlijke donaties zijn daarom van harte welkom!
Correspondentieadres:
Postbus 17
4700 AA Roosendaal
Bankrekeningnummer Stichting Paul:
NL10 RABO 0106 2029 44
ANBI Status:
Bedrijven en zelfstandigen kunnen onder meer gebruik maken van onze ANBI status. Dit wordt hieronder toegelicht.

 

Stichting Paul heeft de zogeheten ANBI Status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting Paul zet zich in om kinderen waarvan de ouders de financiële middelen niet hebben te kunnen laten sporten. Een belangrijke voorwaarde om een ANBI Status te krijgen en te behouden is volledige transparantie over het beleid, doelstellingen en financiën. Hiertoe publiceert Stichting Paul onderstaande documenten.

 

Beleidsplan Stichting Paul

Stand van zaken uitgeoefende activiteiten

Beloningsbeleid Stichting Paul

Balans en Winst-en verliesrekening 2013 Stichting Paul

Balans en Winst-en verliesrekening 2014 Stichting Paul

Balans en Winst-en verliesrekening 2015 Stichting Paul

Balans en Winst-en verliesrekening 2016 Stichting Paul

Balans en Winst-en verliesrekening 2017 Stichting Paul

Balans en Winst-en verliesrekening 2018 Stichting Paul

Balans en Winst-en verliesrekening 2019 Stichting Paul

Gewone en periodieke giften

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
Gebruik het belastingformulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel.

Deze informatie kunt u vinden op de website www.belastingdienst.nl onder het kopje “giften”.