Toetsingscriteria

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor hulp via Stichting Paul.

 

Stichting Paul vergoed sportabonnementen (contributies) , kledij en verdere benodigdheden rechtstreeks aan betrokken vereniging of winkel. Zij hanteert de volgende voorwaarden;

  • De tegemoetkoming bedraagt  maximaal 225 euro per kind

 

In aanmerking komen:

  • kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
  • woonachtig in de gemeente Roosendaal
  • gehuwd of ongehuwd samenwonende ouders verdienen minder dan 120% van minimum bijstandsniveau
  • alleenstaande ouders verdienen minder dan 120% van minimum bijstandsniveau alleenstaanden
  • ook gezinnen waarvan de ouders door andere omstandigheden in bovenstaande categorie vallen kunnen in aanmerking komen, na toetsing van de omstandigheden
  • er is geen ander fonds of gemeentelijke regeling waar ouders van het betrokken kind een beroep op doet voor de zelfde doelstelling
  • Stichting Paul werkt via intermediairs.

 

Intermediairs  kunnen zijn  huisartsen, maatschappelijk werkenden, leerkrachten, jongerenwerkers, etc. Kortom een ieder die vanuit zijn/haar werk  betrokken is bij de opvoeding/begeleiding van uw kind  kan een aanvraag indienen.

 

Geheel vertrouwelijk wordt in samenspraak met deze intermediairs bekeken of u in aanmerking kan komen voor een bijdrage.

 

De financiële mogelijkheden van Stichting Paul zijn uiteraard begrensd. Derhalve kan het voorkomen dat uw aanvraag niet meer gehonoreerd zou kunnen worden.