Aanmelden

  • Wie komen in aanmerking?

Kinderen tot 18 jaar die structureel willen sporten of zwemlessen willen volgen maar, die gelet op de financiële situatie van hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage mogen ouders/verzorgers niet meer inkomen hebben dan 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm.

 

  • Wat is het bedrag?

Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is € 225,-. Stichting Paul bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Een bijdrage wordt alleen betaald indien er voldoende middelen bij Stichting Paul beschikbaar zijn.

 

  • Welke sporten?

Wij vergoeden alleen contributie van sportverenigingen die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden van de sportkoepel NOC*NSF.

Ook zwemlessen voor het A, B en C diploma worden door Stichting Paul vergoed. Op de pagina Veelgestelde vragen kunt u zien welke zwembaden voor vergoeding in aanmerking komen en de geldende voorwaarden. Zwemles kan worden aangevraagd voor kinderen vanaf 6 jaar en ouder.

 

  • Aanvraag indienen?

Ouders/verzorgers kunnen rechtstreeks een aanvraag indienen bij Stichting Paul.
Een aanvraag kan ook rechtstreeks gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Dit kan een leerkracht, een buurtcoach, huisarts of maatschappelijk werker zijn.

We streven ernaar om binnen 4 weken de aanvraag af te ronden waarna de kinderen kunnen gaan sporten bij de gekozen sportvereniging of kunnen beginnen met de zwemlessen.
De daadwerkelijke start van het sporten is mogelijk afhankelijk van een wachtlijst bij de sportverenigingen en zwembaden. Kijkt u vooral bij de aanmelding voor voetbal of er een wachtlijst bestaat bij de vereniging van uw keuze. Dit voorkomt onjuiste verwachtingen en teleurstellingen.

 

  • Welke informatie heeft Stichting Paul nodig?

Om een aanvraag in te dienen heeft Stichting Paul in ieder geval basisinformatie nodig van de ouder/verzorger of intermediair. Om het u makkelijk te maken hebben we alvast een formulier gemaakt met deze basisvragen.

U dient deze volledig in te vullen en op de knop verzenden te drukken.


Tijdens de zomervakantie duurt de verwerking van de aanvragen iets langer. Houdt rekening met een verwerkingperiode van 6 tot 8 weken. Dit als gevolg van vakantie van onze vrijwilligers.

 

Toesturen gegevens

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen hebben wij de volgende documenten nodig:

 

 • een kopie van uw inkomensgegevens (loonstrook / uitkeringsspecificatie)
 • een volledig overzicht van uw bankgegevens van de meest recente maand voorafgaande aan uw aanvraag.
 • een kopie van het legitimatiebewijs van elk kind waarvoor u een aanvraag doet.

 

Mocht er sprake zijn van schulden danwel bewindvoering dan kunt u de gegevens hiervan ook toezenden danwel laten toezenden door uw bewindvoerder.
Deze gegevens kunnen worden verstuurd aan Stichting Paul, Postbus 17, 4700 AA Roosendaal. Vermeld hier ook de voor-en achternaam bij van het kind waarvoor de aanvraag wordt gedaan.

Aanmeldformulier

 • Sleep je bestanden hier of
  Geaccepteerde bestandstypen: pdf, jpg, gif, png.