Aanmelden

Heb je een vraag? mail ons!

Over Stichting Paul

# Stichting Paul – omdat alle kinderen moeten kunnen sporten

Onze drive
Kinderen die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging, krijgen van Stichting Paul de kans te gaan sporten. Voor die kinderen, tot 18 jaar en wonende in de gemeente Roosendaal, betaalt Stichting Paul de contributie.

Door te sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs de regels en omgangsvormen om goed en respectvol met elkaar om te gaan. Ze maken tijdens het sporten op een gezonde manier plezier met leeftijdsgenootjes. Sporten is ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan onder de jeugd in Nederland.

Ouders en professionals die verantwoordelijk zijn voor de zorg en ontwikkeling van kinderen, zoals leerkrachten, gezins- en jeugdhulpverleners kunnen een aanvraag doen bij Stichting Paul.
Stichting Paul is een Roosendaals initiatief opgericht door de loopmaatjes van Paul Quik.

Hoe komen we aan onze gelden?
Stichting Paul zamelt geld in om deze kinderen tot 18 jaar de kans te bieden een sport te (blijven) beoefenen. Om dit doel te bereiken heeft Stichting Paul al een aantal succesvolle sponsoractiviteiten georganiseerd. Verder is Stichting Paul voortdurend in actie om sponsoren te enthousiasmeren. Stichting Paul ontvangt ook financiële ondersteuning vanuit de gemeente Roosendaal.

Oprichtingsbijeenkomst stichting Paul, september 2013

# Samenwerkingen

# Het bestuur van Stichting Paul

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Raymond Arnold
Penningmeester: Christiaan Klaverdijk
Secretaris: Annette van Bruinessen
Lid: Jan Jongeneelen
Lid: Henk Doornbusch

Stichting Paul wordt gerund door een groep enthousiaste vrijwilligers die in hun vrije tijd het vele werk met volle overtuiging en enthousiasme uitvoeren. Gezamenlijk werken zij aan het realiseren van ons fantastische doel.

Stichting Paul werkt binnen de gemeente Roosendaal nauw samen met Stichting Leergeld en Stichting Jeugd Cultuurfonds Brabant. Alle drie richten zij zich op dezelfde doelgroep met als doel: Kinderen laten meedoen!

Stichting Paul werkt bij sommige projecten samen met SSNB (Sportservice Noord-Brabant). Zij zetten zich als kennispartner en verbinder in voor gezonde en veerkrachtige inwoners.

# Paul Quik

Paul Quik…..op heel jonge leeftijd werd duidelijk dat hij een enorm energiek en sociaal persoon was. Sport bleek al snel een uitlaatklep voor hem te zijn; fysiek, mentaal en zeker ook sociaal. Sport was voor hem een middel om zijn energie in kwijt te kunnen en zijn sociale leven invulling te geven.

Degenen die hem goed hebben gekend, weten dat Paul een fervent marathon- en hardloper was. Maar ook zwemmen, schoonspringen en dansen waren zijn passie. En die passie begon al heel vroeg in zijn leven. Zijn sporten waren geen eendagsvliegen, hij heeft ze allemaal jarenlang met passie beoefend. Met in de laatste jaren de maar liefst 11 marathons die hij op zijn naam heeft staan.

Op weg naar de eerste marathon

Op zijn 17e werd Paul voor het eerst geconfronteerd met kanker toen Non-Hodgkin bij hem werd geconstateerd. Ondanks een lange behandeling met chemokuren bleef hij als danser actief op de dansschool.

Zijn doorzettingsvermogen, eeuwig optimisme en energie waren een voorbeeld voor velen. Aan het einde van zijn behandeltraject beloofde hij zijn internist dat hij binnen 5 jaar een marathon zou lopen en een nieuwe sportieve missie was geboren.

En aldus geschiedde. Op zondag 15 oktober 2000 liep Paul zijn eerste marathon, de Marathon van Amsterdam. De eerste van 11 marathons die hij uiteindelijk zou lopen, met als hoogtepunt de New York Marathon in 2007.

Paul’s ambitie werd steeds groter. Hij werd daarom lid van atletiekvereniging Thor. Daar ontdekte hij de waarde van het deel uit maken van een team, zelfs bij een individuele sport als hardlopen. Als lid van loopteam InspiraThors en van het RoParun Team Thorrunners vond Paul de ideale manier voor hem om zijn sport te beoefenen. Ruimte om zichzelf uit te dagen en tegelijkertijd te genieten van de gezelligheid en natuur om hem heen.

Daarom Stichting Paul

In 2012 werd Paul, inmiddels trotse vader van twee zoons, opnieuw getroffen door kanker toen een Melanoom werd geconstateerd. In alle positiviteit en energie die hem zo eigen was ging hij, samen met zijn jonge gezin, de strijd aan. Op 29 Juli 2013 is hij helaas overleden.

Alles wat de sport Paul gebracht heeft en wat Paul op zijn beurt naar de sport bracht willen we levend houden. Daarom Stichting Paul. Voor de sport, voor kinderen die wel willen maar niet kunnen sporten, voor Paul.