Aanmelden

Heb je een vraag? mail ons!

Privacy verklaring

# Privacy verklaring

Wij (Stichting Paul) nemen privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van kinderen, ouder(s)/verzorger(s), de organisaties die de aanvraag voor de ouder(s)/verzorgers(s) doen en alle andere personen van wie wij persoonlijke gegevens verzamelen. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet) daaraan stelt. Dat zijn wij ook verplicht, aangezien wij volgens de privacywet daarvoor verantwoordelijk zijn.

Wij informeren de personen van wie wij persoonsgegevens verzamelen graag over hoe wij met die persoonsgegevens omgaan, en welke rechten deze personen hebben. Voor ouder(s)/verzorger(s) hebben wij een apart ‘privacystatement’ opgesteld. De link naar dit privacystatement vind je onderaan deze pagina.

De overige personen van wie wij persoonsgegevens verzamelen, zijn de personen die wij, naast de beoordelaars en vrijwilligers,  informeren over onze activiteiten. Ben jij één van deze personen, dan richt deze privacyverklaring zich tot jou.

Wij gebruiken de gegevens die je aan ons hebt verstrekt uitsluitend om je op de hoogte te houden over onze activiteiten. Jij hebt je daarvoor aangemeld op de website, of je hebt ons op een andere manier laten weten dat je dat op prijs stelt. Hierom vinden wij dat wij een gerechtvaardigd belang hebben om jouw gegevens te gebruiken: ben je geinteresseerd in onze activiteiten dan houden wij je graag op de hoogte (wie weet komt dat nog wel van pas).

Wil je niet meer dat wij jouw gegevens gebruiken, dan kun je dat aan ons laten weten. Wij zullen met het gebruik van jouw gegevens dan zo snel mogelijk stoppen.

Verstrekking aan derden
Jouw gegevens stellen wij niet beschikbaar aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor wij jouw gegevens hebben opgeslagen. Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens ter beschikking stellen zijn in ieder geval onze IT-dienstverlener.

Bewaartermijn
Wij zullen eens in de 2 jaar ons bestand opschonen. Heb jij in die 2 jaar niet gereageerd op één van onze berichtgevingen, dan zullen wij je gegevens verwijderen.

Jouw rechten
De privacywet geeft jouw bepaalde rechten. Zo kun je bij ons het verzoek doen inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die we van je hebben opgeslagen, het verzoek doen deze te wijzigen of te verbeteren, het verzoek doen het gebruik van deze persoonsgegevens tijdelijk te stoppen en dus het verzoek doen om helemaal te stoppen met het gebruik van jouw gegevens (dat hebben wij hierboven al vermeld).

Contact
Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Stichting Paul
Postbus 17
4700 AA Roosendaal

info@stichtingpaul.nl

Privacy statement ouder(s)/verzorger(s)

Wijzigen van dit privacybeleid
Stichting Paul houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 8-07-2018.

Privacy statement van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website(s) van Stichting Paul zijn verbonden.
Stichting Paul aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.