Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een aanvraag doen?

Een aanvraag doe je door het aanmeldformulier dat je kunt vinden in de menubalk op de website volledig in te vullen.

Nadat je op verzenden hebt gedrukt krijg je automatisch een ontvangstbevestiging via een e-mail op het door jou opgegeven e-mail adres.

Indien je voor meerdere kinderen een aanvraag wil doen dan dien je voor elk kind een aanmeldformulier in te vullen.

Hoelang is de goedkeuring geldig?
De goedkeuring geldt per seizoen, in zover van toepassing. Meldt u zich ruim voor de start van het seizoen aan.
Uitzondering geldt voor zwemmen; goedkeuring geldt tot het behalen van het betrokken diploma
Niet seizoensgeboden sporten; 52 weken vanaf het moment van goedkeuring.

Hoe oud moeten mijn kinderen zijn om voor een vergoeding van Stichting Paul in aanmerking te komen?

Stichting Paul geeft een vergoeding voor sport voor kinderen van 4 tot 18 jaar.

Welke sporten komen in aanmerking?

Stichting Paul vergoedt alle sporten die erkend zijn door NOC/NSF.

Kinderen kunnen slechts één sport tegelijkertijd doen.

Zijn er wachtlijsten bij voetbalverenigingen?

Ja, er zijn wachtlijsten bij de voetbalverenigingen. Dit betekent dat een goedkeuring op een aanvraag voor het kind voor voetbal onder voorbehoud zal plaatsvinden.

Kunnen mijn kinderen ook gaan fitnessen?

Ja. Indien het kind jonger is dan 16 jaar dient dit onder begeleiding van een volwassene te gebeuren. Kinderen kunnen zelfstandig gaan fitnessen wanneer zij minimaal 16 jaar oud zijn. Dit is een eis die de fitnesscentra stellen.

Stichting Paul werkt samen met Fit for Free  en Big Gym in Roosendaal. U kunt uw kind dus niet aanmelden bij andere fitness ketens.  Bij Big Gym kan uw kind deelnemen aan Kidscamp voor 7 tot 13 jarigen, en vanaf 14 jaar fitness onder begeleiding van een instructeur.

Vergoedt Stichting Paul ook zwemlessen?

Zwemlessen worden aangeboden voor twee pakketten te weten diploma A en B/C.

Zwemlessen worden aangeboden bij:

-Zwembad Kroevenbad, Adres: Roemer Visscherlaan 3, 4707 BX Roosendaal, tel. 0165-537178

-Zwembad Move on, Adres: Jan Vermeerlaan 115, 4703 KK Roosendaal, tel. 0165-708311

-Zwembad De Stok, Adres: de Stok 1, 4703 SE Roosendaal, tel. 0165-585959

Hoe oud moeten mijn kinderen zijn om te gaan zwemmen?

Om te kunnen gaan zwemmen moeten de kinderen minimaal 6 jaar oud zijn. Uit ervaring is gebleken dat kinderen jonger dan 6 jaar gemiddeld veel langer er over doen om een zwemdiploma te halen.

Wat moet ik insturen nadat ik de e-mail heb ontvangen?

Een kopie inkomensspecificatie (bijvoorbeeld een loonstrook van de werkgever of een uitkeringsspecificatie).

Een kopie overzicht van de bankgegevens van de meest recente maand voorafgaand aan de aanvraag.

Een kopie van het legitimatiebewijs van elk kind waarvoor u een aanvraag doet.

Mocht Stichting Paul na ontvangst van deze gegevens nog vragen of aanvullende informatie nodig hebben dan neemt Stichting Paul contact met u op.

Ik heb een bewindvoerder en wat moet ik nu doen?

Wanneer je een bewindvoerder hebt dan moet je deze vragen om de gevraagde gegevens rechtsreeks naar Stichting Paul te sturen onder vermelding van de naam van de kinderen.

Waar moet ik de gegevens naar toe sturen?

U kunt de gegevens inscannen en digitaal opsturen naar info@stichtingpaul.nl. Deze kunnen direct worden bijgevoegd bij het aanvraagformulier.
Let op!! Vermeld bij het insturen van de gegevens de voor- en achternamen van de kinderen waarvoor de gegevens worden ingestuurd.

U kunt eventueel ook de gegevens per post sturen naar Stichting Paul, Postbus 17, 4700 AA Roosendaal

Hoe lang duurt het voordat ik bericht krijg?

Je krijgt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging. We streven ernaar om na ontvangst van de toegestuurde gegevens je aanvraag binnen 4 weken af te handelen.

Het is hierbij erg belangrijk dat je zelf zo snel mogelijk de gevraagde gegevens opstuurt. Zonder deze gegevens kan Stichting Paul je aanvraag niet verder in behandeling nemen.

Indien Stichting Paul de gevraagde gegevens niet binnen 4 weken heeft ontvangen vervalt de aanvraag. Indien je toch een aanvraag voor vergoeding wil doen dien je dan ook een nieuwe aanvraag in te dienen.

Je krijgt na het inzenden van je gegevens vanzelf bericht en je hoeft niet tussentijds Stichting Paul te benaderen.

Waarop beoordeelt Stichting Paul mijn aanvraag?

Stichting Paul beoordeelt of je voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn. Belangrijk is hierbij dat je voldoet aan de eis dat je niet meer inkomen ontvangt dan 120% voor de voor jou geldende bijstandsnorm.

Voor gehuwden met kinderen is dit 120% van het volledige minimumloon en voor alleenstaanden met kinderen is dit 120% van 90% van het minimumloon.

Ook in situaties waarin door andere omstandigheden het gezinsinkomen in bovenstaande categorie vallen kunnen kinderen in aanmerking komen. Stichting Paul toetst dit op basis van de aangeleverde gegevens.

Hoe hoog is de vergoeding die Stichting Paul betaalt?

Stichting Paul vergoedt maximaal € 225,- per kind per jaar.

Een uitzondering zijn de zwemlessen die duurder zijn per jaar. Stichting Paul vindt zwemles erg belangrijk voor kinderen waardoor we hier een uitzondering voor hebben gemaakt.

Wordt er naast de contributie van de sportvereniging ook sportkleding, schoenen en andere sportattributen vergoed?
Slechts indien u echt geen andere mogelijkheid heeft om hieraan te komen biedt stichting Paul u eventueel de mogelijkheid om deze aan te schaffen. U dient dat dan wel aan te geven op het aanmeldformulier.

Hierbij is het van belang dat het totaalbedrag niet hoger kan zijn dan € 225,-, dit is inclusief de contributie voor de sportvereniging.

Het kan ook zijn dat het totale bedrag niet nodig is en dan wordt er een lager bedrag vergoed.

Worden reiskosten en sportkampen vergoed?
Nee, reiskosten alsook kosten voor toernooien en sportkampen worden niet vergoed.

Wat gebeurt er als mijn aanvraag wordt goedgekeurd?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd dan krijg je hiervan bericht en wordt bevestigd dat je kind kan gaan sporten bij de vereniging naar keuze. Of je kind daadwerkelijk daar kan deelnemen is wel afhankelijk of er plaats is bij de vereniging. Er kan soms sprake zijn van een wachtlijst.

Je dient je kind zelf aan te melden bij de sportvereniging naar keuze of het zwembad naar keuze, die je hebt aangegeven in het aanmeldformulier.

Stichting Paul stuurt ook de sportvereniging een bericht wanneer de aanvraag is goedgekeurd. De sportvereniging zal dan de rekening rechtstreeks sturen aan Stichting Paul die deze ook zal betalen. Je krijgt zelf dan ook geen rekening toegestuurd en dat is natuurlijk erg gemakkelijk.

Stichting Paul werkt samen met Mervo Sport/Soccer Center. Wanneer je aanvraag wordt goedgekeurd en er is ook behoefte aan sportkleding, sportschoenen en sportattributen dan informeert Stichting Paul Mervo Sport/Soccer Center dat je met je kind(eren) langs mag komen voor de benodigde kleding, schoenen en sportattributen. Dat je langs kunt komen bij Mervo Sport vermelden we ook aan je in de goedkeuringsbrief.

Mag ik bij Mervo Sport/Soccer Center zelf uitzoeken wat ik wil hebben?

Nee dat mag niet. Stichting Paul heeft afgesproken met Mervo Sport welke sportbenodigdheden je kind zal krijgen. Dit is per sport vastgesteld. We kijken naar het meest adequate en goedkoopste alternatief. Dit kan ook betekenen dat de totale kosten inclusief contributie van de sportvereniging lager kunnen zijn dan € 225,-

Wat gebeurt er als mijn aanvraag wordt afgewezen?

Indien je aanvraag wordt afgewezen dan krijg je hiervan schriftelijk bericht.

Mijn kind heeft vorig jaar vergoeding gekregen, moet ik nu weer een aanvraag doen?

Ja, je dient elk jaar een nieuwe aanvraag te doen en wederom alle gegevens in te sturen.

Let erop dat je op tijd een nieuwe aanvraag doet zodat je kind kan blijven sporten.

Ben je hulpverlener, begeleider of intermediair?

Indien je dit bent kun je je klant het beste helpen door samen de aanmelding te doen via de website van Stichting Paul en ervoor te zorgen dat de gevraagde gegevens worden toegestuurd.

Verplichting aanvrager
U verplicht zich na goedkeuring ook daadwerkelijk gebruik te maken van de sportvoorziening. Blijkt het tegendeel zonder valide redenen dan kunt u in het vervolg geen beroep meer doen op een bijdrage van stichting Paul.

Andere voorzieningen
Heeft u in plaats van voor sporten graag een tegemoetkoming in de kosten voor:
– muziek of dans; graag aanvragen via www.jeugdcultuurfonds.nl
– schoolbenodigdheden, bijdrage schoolreisjes, computers, schoolfietsen, e.d.; graag aanvragen via www.leergeld.nl/roosendaal